Teresa

W drugim semestrze 2019/2020 roku Karmelitański Instytut Duchowości zaprasza na wykład systematyczny poświęcony „Twierdzy wewnętrznej” św. Teresy od Jezusa. Studium obejmuje 8 spotkań, które będą się odbywały w środy. Kurs prowadzony przez znawców św. Teresy od Jezusa oraz zaproszonych gości skierowany jest tak do osób duchownych, zakonnych jak i świeckich. Mogą w nim uczestniczyć ci, którzy rozpoczynają drogę formacji duchowej, ale także ci, którzy pragną ją pogłębić.

Zaproszenia na kurs„Przedstawiła mi się dusza… jako twierdza… cała z jednego diamentu…”


Drodzy Uczestnicy Systematycznego kursu na temat Twierdzy wewnętrznej św. Teresy od Jezusa,
Czcigodni Państwo

Rozwijający się stan epidemiczny w naszym kraju oraz wynikające z niego, nałożone na nas wszystkich, środki prewencyjne zdają się przemawiać za tym, że potrzeba będzie czasu, aby zagrożenie minęło, a sytuacja zaczęła się normalizować. W związku z tym najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przełożenie naszego kursu na rok 2021.
Decyzja, nawet jeśli może się wydać nieco na wyrost, podyktowana jest nie tylko koniecznością zapewnienia wszystkim Państwu bezpieczeństwa, ale również dania wystarczająco dużo czasu, abyśmy wszyscy mogli ze spokojem wrócić do codzienności i nadrobić to, co w obecnym momencie, siłą rzeczy musi poczekać.
Życzymy wszystkim Państwu zdrowia, pokoju a przede wszystkim pięknych, bliskich i owocnych spotkań ze Zmartwychwstałym.

Z wyrazami szacunku
W imieniu wszystkich organizatorów kursu
s. Lidia Wrona, cm

Stajemy wobec Twierdzy wewnętrznej – wyjątkowego dzieła św. Teresy od Jezusa, które jako jedno z niewielu dzieł chrześcijańskiej duchowości przedstawia cały proces rozwoju życia duchowego osoby, aż do zjednoczenia z Bogiem. Jego wartość jest tym większa, że powstaje w czasie trudnych prześladowań rozrastającej się terezjańskiej reformy karmelitańskiego życia wspólnotowego. To dzieło kobiety, która:
– ukończyła już 60 lat
– ma za sobą długą oraz trudną drogę życia duchowego
– z doświadczenia zna życie mistyczne
– patrzy na przebytą drogę z perspektywy dojrzałej, tak pod względem ludzkim jak i duchowym kobiety.

Celem systematycznego kursu

na temat Twierdzy wewnętrznej św. Teresy od Jezusa jest:
– przekazać jego uczestnikom najważniejsze i kluczowe dla zrozumienia dzieła treści
– zwrócić uwagę na najbardziej istotne jego elementy
– pogłębić wybrane tematy
– ukazać duchowe perspektywy dzieła
– zachęcić uczestników do samodzielnej jego lektury
– rozbudzić pragnienie wejścia w osobistą relację przyjaźni z Bogiem

Do współpracy w tym projekcie zaprosiliśmy spore grono osób. Nasze zaproszenie przyjął pan Wiktor Szymborski, który nakreśli historyczne ramy czasu, w jakim dzieło powstało. Pani Anna Wajda, która zaproponuje spojrzenie na wybrane tematy dzieła z perspektywy biblijnej. Z tej samej perspektywy pomogą na Twierdzę wewnętrzną spojrzeć również: s. Anna Klich, OSU i o. Andrzej Cekiera, OCD. Nie zabraknie perspektywy patrystycznej, do której przybliżą nas: o. Damian Sochacki, OCD i o. Bazyli Mosionek, OCD.
O. Krzysztof Kozioł, OP ubogaci ważny dla Teresy temat poznania samego siebie spojrzeniem z perspektywy psychologicznej. Ks. Robert Woźniak podejmie niezwykle istotny i kluczowy dla zrozumienia terezjańskiego doświadczenia duchowego temat doktryny trynitarnej. O. Jerzy Gogola, OCD przybliży temat nocy ciemnej u św. Jana od Krzyża – duchowego mistrza Teresy, natomiast o. Marian Zawada, OCD skonfrontuje jej poszukiwanie Boga z tym samym poszukiwaniem u św. Augustyna. O. Paweł Hańczak, OCD podejmie temat zjednoczenia w doświadczeniu mistyczek Kościoła, natomiast o. Piotr Hensel, OCD skonfrontuje terezjański symbol twierdzy z literackim obrazem Zamku – Franza Kafki. Podczas kursu nie zabraknie oczywiście chrystologicznej perspektywy Twierdzy, którą przedstawi o. Jerzy Nawojowski, OCD natomiast s. Lidia Wrona, cm podejmie tematy stanowiące systematyczny wykład dotyczący dzieła.

Program:

Podczas kursu będzie można skorzystać ze specjalnej oferty Wydawnictwa Karmelitów Bosych, natomiast przed każdym spotkaniem, o godz. 16.30 można uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kaplicy KID. Serdecznie zapraszamy!

Uczestnictwo w kursie:

Można brać udział w poszczególnych spotkaniach, albo zapisać się na cały kurs.

Opłata:

Ofiara za spotkanie od 20zł – będzie zbierana w trakcie spotkania.

Zapisy:

Zgłoszenia na spotkania należy przesyłać mailem na adres: teresaodjezusa@gmail.com
Prosimy o podanie: swojego imienia i nazwiska; telefonu; adresu e-mail oraz wskazanie konkretnego spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

 

 

 

s. Lidia Wrona, cm

s. Lidia Wrona, cm

O WYKŁADOWCY Karmelitanka misjonarka, teolog duchowości. Ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, a w 2009 roku trzyletnie studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, poświęcone zwłaszcza antropologii chrześcijańskiej i...

o. Andrzej Cekiera OCD

o. Andrzej Cekiera OCD

O WYKŁADOWCY O. Andrzej Maria od Trójcy Świętej. W Karmelu 16 lat, w kapłaństwie prawie 10. Przez 6 lat duszpasterz akademicki w Krakowie i pasjonat pracy duszpasterskiej, szczególnie z młodzieżą. Obecnie konwentualny w Lublinie. Doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych...

o. Jerzy Gogola OCD

o. Jerzy Gogola OCD

O WYKŁADOWCY Jestem teologiem duchowości i na co dzień wykładam na UPJPII a także na KID w Krakowie. Podstawowe studia z teologii i duchowości odbyłem na Teresianum w Rzymie wiele lat temu (1979-1984), kiedy jeszcze wykładali tam wybitni profesorowie, znawcy naszych...

o. Paweł Hańczak OCD

o. Paweł Hańczak OCD

O WYKŁADOWCY Urodziłem się w 1980 r. w Chorzowie na Górnym Śląsku, tam skończyłem szkołę podstawową i średnią. W latach 1998-2002 studiowałem prawo na Uniwersytecie Śląskim, a w latach 2000-2002 finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2002 r....

o. Piotr Hensel OCD

o. Piotr Hensel OCD

O WYKŁADOWCY Karmelita bosy, dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych, w latach 2005 do 2008 i 2012 do 2014 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”, redaktor albumu „Teresa od Jezusa. Życie, nauka, czasy”. O WYKŁADZIE W tym roku w ramach studium nad „Twierdzą...

s. Anna Emmanuela Klich OSU

s. Anna Emmanuela Klich OSU

O WYKŁADOWCY dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU – adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej WT UPJPII w Krakowie, ekspert na Synodzie Biskupów o nowej ewangelizacji w Kościele, członek Międzynarodowej Komisji Katechetycznej (CoInCat) przy...

o. Krzyszof Kozioł OP

o. Krzyszof Kozioł OP

O WYKŁADOWCY o. Krzysztof Kozioł (1984) – dominikanin, socjoterapeuta, szkolący się psychoterapeuta. Pracował w warszawskiej parafii jako duszpasterz młodzieży, obecnie sekretarz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów. O WYKŁADZIE „Poznanie siebie z...

o. Bazyli Mosionek OCD

o. Bazyli Mosionek OCD

O WYKŁADOWCY o. Bazyli od Ducha Świętego (Jacek Mosionek) Urodzony 13 grudnia 1963 roku w Radomiu. 25 stycznia 1995 roku wstąpił do Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1996 roku w Krakowie. Święcenia...

o. Jerzy Nawojowski OCD

o. Jerzy Nawojowski OCD

O WYKŁADOWCY Karmelita bosy, studia teologiczne ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym Teresianum w Rzymie, licencjat z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie, gdzie zakończył swój przewód doktorski na temat listów św. Teresy od...

o. Damian Sochacki OCD

o. Damian Sochacki OCD

O WYKŁADOWCY Nazywam się Damian Sochacki, urodziłem się w Krakowie, tutaj dorastałem i w tym królewskim mieście teraz pracuję. W dzieciństwie czytałem dużo bajek, zwłaszcza pięknie ilustrowanych opowiadań Aleksandra Puszkina. Pamiętam, że jego zwierzęta mówiły,...

p. Wiktor Szymborski

p. Wiktor Szymborski

O WYKŁADOWCY Wiktor Szymborski (ur. 1981 r.) dr hab. adiunkt w Zakładzie Historii Kultury i Edukacji Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe oscylują wokół historii Kościoła w epoce średniowiecza i nowożytności ze...

p. Anna Wajda

p. Anna Wajda

O WYKŁADOWCY Anna Maria Wajda – dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej i dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej. Pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym...

ks. Robert Woźniak

ks. Robert Woźniak

O WYKŁADOWCY ksiądz katolicki, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor nadzwyczajny, zatrudniony w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się teologią trynitarną, zagadnieniami możliwości i natury...

o. Marian Zawada OCD

o. Marian Zawada OCD

O WYKŁADOWCY O. Marian Zawada urodzony 21.09.1958 roku w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej w tymże mieście (tytuł magistra nauk ekonomicznych (30.06.1981), w wieku 25 lat wstąpił do Zakonu OO. Karmelitów Bosych. Profesja zakonna – 30.12.1984 roku...