o. Piotr Hensel OCD

O WYKŁADOWCY

Karmelita bosy, dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych, w latach 2005 do 2008 i 2012 do 2014 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”, redaktor albumu „Teresa od Jezusa. Życie, nauka, czasy”.

WYKŁAD

Data: 28.02.2018, godz. 18.45-20.15

Temat: Nawrócenie w połowie życia w oparciu o doświadczenie Teresy

Na początku XXI wieku ludzie przeżywają takie samy stany ducha, uczucia i emocje jak nasi przodkowie. Wszyscy mamy za sobą i przed sobą kryzysy, które są nieodłączną częścią wzrastania. Na kartach Księgi Życia św. Teresa zostawia nam opis swojej walki:
„Nurzałam się blisko dwadzieścia lat w tym burzliwym morzu, wciąż upadając, to znów podnosząc się, i to słabo tylko – i potem znowu upadając – i wiodłam życie tak przeciętne i dalekie od doskonałości (…) Takie życie, rzec mogę, należy do najsmutniejszych, jakie sobie można przedstawić, bo ani się Bogiem nie cieszyłam, ani nie miałam zadowolenia ze świata”. (Ż 8,2).
Co takiego wydarzyło się, że Teresa de Ahumada staje się Teresą od Jezusa? Czy może stać się dla nas przewodniczką na czas kryzysu, gdy bilans naszego życia wydaje się być ujemny? Jakie środki i postawy nam zaleca, by odnaleźć obecnego w naszym życiu Jezusa?