św. Józef

„Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości”

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl dni skupienia na KID. Tym razem będzie on poświęcony św. Janowi od Krzyża. A temat będzie brzmiał: „Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości”.
Cykl ośmiu dni skupienia – etapów, które można potraktować autonomicznie lub połączyć w całość. Dni skupienia dają uczestnikom możliwość pogłębienia wybranych zagadnień będących tematem konferencji w atmosferze ciszy i modlitwy.
W programie zapewniamy: Eucharystię, trzy konferencje, Adorację, Wspólną Liturgię Godzin, czas na osobistą modlitwę, możliwość spowiedzi bądź rozmowy, a także posiłek i wspólną agapę.

Dni skupienia ze św. Janem od Krzyża

„Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości”

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl dni skupienia na KID. Tym razem będzie on poświęcony św. Janowi od Krzyża. A temat brzmi: „Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości”.
Będzie to cykl ośmiu dni skupienia – etapów, które można potraktować autonomicznie lub połączyć w całość. Dni skupienia dają uczestnikom możliwość pogłębienia wybranych zagadnień będących tematem konferencji w atmosferze ciszy i modlitwy.
W programie zapewniamy: Eucharystię, trzy konferencje, Adorację, Wspólną Liturgię Godzin, czas na osobistą modlitwę, możliwość spowiedzi bądź rozmowy, a także posiłek i wspólną agapę.

Terminy

1 dzień skupienia
13.10.2018

Święty dla wszystkich
Prowadzący: o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD

2 dzień skupienia
10.11.2018

Kształtowany przez Słowo Boże
Prowadzący: o. dr Piotr Nyk OCD

3 dzień skupienia
08.12.2018

Kierownik w ciemnościach nocy

Prowadzący: o. Damian Sochacki OCD

4 dzień skupienia
12.01.2019

Przewodnik na drogach wiary

Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

5 dzień skupienia
09.02.2019

Człowiek nadziei i pragnienia

Prowadzący: o. dr hab. Maria Zawada OCD

6 dzień skupienia
09.03.2019

Nauczyciel miłości

Prowadzący: o. dr Oktawian Stokłosa OCD

7 dzień skupienia
13.04.2019

Piewca zjednoczenia z Bogiem

Prowadzący: o. lic. Paweł Hańczak OCD

8 dzień skupienia
08.06.2019

Prowadzący ku szczytom kontemplacji

Prowadzący: o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD