o. Paweł Baraniecki

O WYKŁADOWCY

Nieustannie odkrywam geniusz Teresy, jej niesamowite wyczucie, intuicję i autentyczną ponadczasowość. Jej życie to studnia, z której wydobywam cały czas wskazówki do tego jak żyć, jakim być, jak się modlić, jak weryfikować moje życie wiary… tak bardzo jej ufam… Teresa mnie mobilizuje do walki o modlitwę, o czas na nią i o determinację trwania.

WYKŁAD

Data: 22.05.2019

Temat: Cnoty terezjańskie w procesie modlitwy.

Cnoty terezjańskie to nic innego jak praktyczny i konkretny wymiar życia duchowego, bez nich cała relacja z Bogiem okazuje się albo egzystencjalnym monologiem ze sobą samym, albo mielizną płytkich form, pustych modlitw, w których zawartość autentycznej modlitwy jest znikoma. Cnoty terezjańskie to nic innego jak modlitwa w czynie…