o. Jerzy Gogola

O WYKŁADOWCY

Jestem teologiem duchowości i na co dzień wykładam na UPJPII a także na KID w Krakowie. Podstawowe studia z teologii i duchowości odbyłem na Teresianum w Rzymie wiele lat temu (1979-1984), kiedy jeszcze wykładali tam wybitni profesorowie, znawcy naszych karmelitańskich Doktorów, św. Teresy i św. Jana od Krzyża: Tomasz Alvarez, Federico Ruiz Salvador, Eulogio Pacho. Po powrocie do Polski studiowałem duchowość na własną rękę, korzystając z pism naszych karmelitańskich Świętych a także starając się lepiej zrozumieć ich ewangeliczną mądrość na tle ogólnej wiedzy duchowej. Miałem też okazję być kilkakrotnie w Hiszpanii począwszy od czteromiesięcznego pobytu jeszcze w ramach rzymskich studiów aż po pielgrzymkę śladami św. Teresy kilka lat temu, co zostało udokumentowane specjalnie wydanym albumem.

KILKA SŁÓW O WYKŁADACH

Data: 29.05.2019

Temat: Terezjańska Droga doskonałości i Droga na Górę Karmel Jana od Krzyża.

Istnieje pokusa przeciwstawiania „Drogi do zjednoczenia z Bogiem” św. Jana od Krzyża i „Drogi doskonałości” św. Teresy. Trzeba ją odrzucić, gdyż jest to podejście błędne. Każda pojedyncza realizacja powołania do świętości jest cennym uzupełnieniem posiadanej dotąd wiedzy z tej dziedziny. Obydwie drogi należy niejako nałożyć na siebie, by zobaczyć, jak wielkie bogactwo sytuacji, stanów ducha, fenomenów zwyczajnych i nadzwyczajnych występuje w procesie uświęcenia. Tym bardziej, że św. Jan od Krzyża tak właśnie każe postępować, gdy wielu kwestii nie porusza, odsyłając czytelnika do dzieł św. Teresy.
Podczas wykładu postaram się pokazać jedność procesu uświęcenia a jednocześnie możliwość różnorodnych jego realizacji.