Z duchem czasu

W dobie zdominowanej przez myślenie techniczno-ekonomiczne, widząc wielość różnych problemów i trudności, nad wyraz jasno jawi się potrzeba wskazywania na duchowość dla zrównoważenia przerostu nazbyt materialistycznego zaangażowania człowieka współczesnego. Kultura myślenia o człowieku wymaga wydobycia całego jego duchowego piękna, przypominania o jego duchowym pierwiastku, o tym, że jest synem Boga, że nosi w sobie Boskie tchnienie.
Kościół wskazuje na potrzebę duchowej przemiany, duchowego dojrzewania, które winno być dojrzewaniem do pełni życia, a nie zmierzaniem ku duchowej śmierci. Teolodzy również zdają sobie sprawę z niezwykłej potrzeby głębi, pośród świata zarażającego pustką i nudą. Karl Rahner powiedział nawet, że chrześcijanie XXI wieku będą mistykami, albo nie będzie ich wcale, a Jan Paweł II w słowach „Wypłyń na głębię” zostawił nam wyraźny drogowskaz na trzecie tysiąclecie.
Z wielu stron napierają na nas propozycje różnych mistycyzmów typu dalekowschodniego czy zachodniego (New Age). Wprowadzają one wiele zamieszania wokół natury życia duchowego, wykorzystując głód doświadczenia i potrzebę głębszej modlitwy, np. medytacji.
To na przestrzeni niemal całego minionego stulecia, tak wyraźnie naznaczonego dramatami wojen i totalitaryzmów, Papieże wskazują na duchowość Karmelu, ogłaszając trzech świętych Zakonu Karmelitańskiego Doktorami Kościoła: św. Jan od Krzyża – 1927, św. Teresa od Jezusa – 1970, św. Teresa od Dzieciątka Jezus – 1997. W ten sposób zwracają uwagę na niezwykłą aktualność duchowości karmelitańskiej wobec najtrudniejszych problemów i oczekiwań.
Karmel uświadamia sobie, że posiada bardzo bogatą doktrynę, zdolną z powodzeniem sprostać przedstawionym wyżej wymaganiom i spokojnie odpowiadać na najtrudniejsze pytania z zakresu duchowości, a zwłaszcza mistyki. Karmelitański Instytut Duchowości jest po części odpowiedzią Zakonu na współczesne potrzeby, po części propozycją pogłębienia życia wiary, jak również chęcią uczestniczenia w duchowym pejzażu Krakowa.
Zlokalizowany w centrum miasta, jest Instytutem stowarzyszonym z rzymskim Teresianum oraz współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Swoją działalnością obejmuje: propagowanie wiedzy z zakresu duchowości ogólnej i szczegółowej; formację do życia konsekrowanego; wprowadzenie w duchowość świętych i błogosławionych Karmelu; tworzenie środowiska duchowego i kulturalnego, które łączy wierzących wszystkich stanów życia, a także ludzi poszukujących; tworzenie środowiska naukowego poprzez współpracę z innymi ośrodkami naukowymi.

Rozwój intelektualny

Wiara i rozum

solidnym fundamentem

wszystkiego

 

Nauka modlitwy

Od gestu i słowa

do stylu życia

Spotkanie z człowiekiem

Drugi człowiek

szansą na spotkanie Boga

Kultura chrześcijańska

Zmysły w Chrystusie

stają się harmonią