Teresa

W drugim semestrze 2019/2020 roku Karmelitański Instytut Duchowości zaprasza na wykład systematyczny poświęcony „Twierdzy wewnętrznej” św. Teresy od Jezusa. Studium obejmuje 8 spotkań, które będą się odbywały w środy. Kurs prowadzony przez znawców św. Teresy od Jezusa oraz zaproszonych gości skierowany jest tak do osób duchownych, zakonnych jak i świeckich. Mogą w nim uczestniczyć ci, którzy rozpoczynają drogę formacji duchowej, ale także ci, którzy pragną ją pogłębić.

Zaproszenia na kurs„Przedstawiła mi się dusza… jako twierdza… cała z jednego diamentu…”

Stajemy wobec Twierdzy wewnętrznej – wyjątkowego dzieła św. Teresy od Jezusa, które jako jedno z niewielu dzieł chrześcijańskiej duchowości przedstawia cały proces rozwoju życia duchowego osoby, aż do zjednoczenia z Bogiem. Jego wartość jest tym większa, że powstaje w czasie trudnych prześladowań rozrastającej się terezjańskiej reformy karmelitańskiego życia wspólnotowego. To dzieło kobiety, która:
– ukończyła już 60 lat
– ma za sobą długą oraz trudną drogę życia duchowego
– z doświadczenia zna życie mistyczne
– patrzy na przebytą drogę z perspektywy dojrzałej, tak pod względem ludzkim jak i duchowym kobiety.

Celem systematycznego kursu

na temat Twierdzy wewnętrznej św. Teresy od Jezusa jest:
– przekazać jego uczestnikom najważniejsze i kluczowe dla zrozumienia dzieła treści
– zwrócić uwagę na najbardziej istotne jego elementy
– pogłębić wybrane tematy
– ukazać duchowe perspektywy dzieła
– zachęcić uczestników do samodzielnej jego lektury
– rozbudzić pragnienie wejścia w osobistą relację przyjaźni z Bogiem

Do współpracy w tym projekcie zaprosiliśmy spore grono osób. Nasze zaproszenie przyjął pan Wiktor Szymborski, który nakreśli historyczne ramy czasu, w jakim dzieło powstało. Pani Anna Wajda, która zaproponuje spojrzenie na wybrane tematy dzieła z perspektywy biblijnej. Z tej samej perspektywy pomogą na Twierdzę wewnętrzną spojrzeć również: s. Anna Klich, OSU i o. Andrzej Cekiera, OCD. Nie zabraknie perspektywy patrystycznej, do której przybliżą nas: o. Damian Sochacki, OCD i o. Bazyli Mosionek, OCD.
O. Krzysztof Kozioł, OP ubogaci ważny dla Teresy temat poznania samego siebie spojrzeniem z perspektywy psychologicznej. Ks. Robert Woźniak podejmie niezwykle istotny i kluczowy dla zrozumienia terezjańskiego doświadczenia duchowego temat doktryny trynitarnej. O. Jerzy Gogola, OCD przybliży temat nocy ciemnej u św. Jana od Krzyża – duchowego mistrza Teresy, natomiast o. Marian Zawada, OCD skonfrontuje jej poszukiwanie Boga z tym samym poszukiwaniem u św. Augustyna. O. Paweł Hańczak, OCD podejmie temat zjednoczenia w doświadczeniu mistyczek Kościoła, natomiast o. Piotr Hensel, OCD skonfrontuje terezjański symbol twierdzy z literackim obrazem Zamku – Franza Kafki. Podczas kursu nie zabraknie oczywiście chrystologicznej perspektywy Twierdzy, którą przedstawi o. Jerzy Nawojowski, OCD natomiast s. Lidia Wrona, cm podejmie tematy stanowiące systematyczny wykład dotyczący dzieła.

Program:

Podczas kursu będzie można skorzystać ze specjalnej oferty Wydawnictwa Karmelitów Bosych, natomiast przed każdym spotkaniem, o godz. 16.30 można uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kaplicy KID. Serdecznie zapraszamy!

Uczestnictwo w kursie:

Można brać udział w poszczególnych spotkaniach, albo zapisać się na cały kurs.

Opłata:

Ofiara za spotkanie od 20zł – będzie zbierana w trakcie spotkania.

Zapisy:

Zgłoszenia na spotkania należy przesyłać mailem na adres: teresaodjezusa@gmail.com
Prosimy o podanie: swojego imienia i nazwiska; telefonu; adresu e-mail oraz wskazanie konkretnego spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

 

 

 

s. Lidia Wrona, cm

O WYKŁADOWCY Karmelitanka misjonarka, teolog duchowości. Ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, a w 2009 roku trzyletnie studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, poświęcone zwłaszcza antropologii chrześcijańskiej i...

o. Andrzej Cekiera OCD

O WYKŁADOWCY O. Andrzej Maria od Trójcy Świętej. W Karmelu 16 lat, w kapłaństwie prawie 10. Przez 6 lat duszpasterz akademicki w Krakowie i pasjonat pracy duszpasterskiej, szczególnie z młodzieżą. Obecnie konwentualny w Lublinie. Doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych...

o. Jerzy Gogola OCD

O WYKŁADOWCY Jestem teologiem duchowości i na co dzień wykładam na UPJPII a także na KID w Krakowie. Podstawowe studia z teologii i duchowości odbyłem na Teresianum w Rzymie wiele lat temu (1979-1984), kiedy jeszcze wykładali tam wybitni profesorowie, znawcy naszych...

o. Paweł Hańczak OCD

O WYKŁADOWCY Urodziłem się w 1980 r. w Chorzowie na Górnym Śląsku, tam skończyłem szkołę podstawową i średnią. W latach 1998-2002 studiowałem prawo na Uniwersytecie Śląskim, a w latach 2000-2002 finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2002 r....

o. Piotr Hensel OCD

O WYKŁADOWCY Karmelita bosy, dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych, w latach 2005 do 2008 i 2012 do 2014 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”, redaktor albumu „Teresa od Jezusa. Życie, nauka, czasy”. O WYKŁADZIE W tym roku w ramach studium nad „Twierdzą...

s. Anna Emmanuela Klich OSU

O WYKŁADOWCY dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU – adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej WT UPJPII w Krakowie, ekspert na Synodzie Biskupów o nowej ewangelizacji w Kościele, członek Międzynarodowej Komisji Katechetycznej (CoInCat) przy...

o. Krzyszof Kozioł OP

O WYKŁADOWCY o. Krzysztof Kozioł (1984) – dominikanin, socjoterapeuta, szkolący się psychoterapeuta. Pracował w warszawskiej parafii jako duszpasterz młodzieży, obecnie sekretarz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów. O WYKŁADZIE „Poznanie siebie z...

o. Bazyli Mosionek OCD

O WYKŁADOWCY o. Bazyli od Ducha Świętego (Jacek Mosionek) Urodzony 13 grudnia 1963 roku w Radomiu. 25 stycznia 1995 roku wstąpił do Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1996 roku w Krakowie. Święcenia...

o. Jerzy Nawojowski OCD

O WYKŁADOWCY Karmelita bosy, studia teologiczne ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym Teresianum w Rzymie, licencjat z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie, gdzie zakończył swój przewód doktorski na temat listów św. Teresy od...

o. Damian Sochacki OCD

O WYKŁADOWCY Nazywam się Damian Sochacki, urodziłem się w Krakowie, tutaj dorastałem i w tym królewskim mieście teraz pracuję. W dzieciństwie czytałem dużo bajek, zwłaszcza pięknie ilustrowanych opowiadań Aleksandra Puszkina. Pamiętam, że jego zwierzęta mówiły,...

p. Wiktor Szymborski

O WYKŁADOWCY Wiktor Szymborski (ur. 1981 r.) dr hab. adiunkt w Zakładzie Historii Kultury i Edukacji Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe oscylują wokół historii Kościoła w epoce średniowiecza i nowożytności ze...

p. Anna Wajda

O WYKŁADOWCY Anna Maria Wajda – dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej i dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej. Pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykładowca przedmiotów biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym...

ks. Robert Woźniak

O WYKŁADOWCY ksiądz katolicki, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor nadzwyczajny, zatrudniony w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się teologią trynitarną, zagadnieniami możliwości i natury...

o. Marian Zawada OCD

O WYKŁADOWCY O. Marian Zawada urodzony 21.09.1958 roku w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej w tymże mieście (tytuł magistra nauk ekonomicznych (30.06.1981), w wieku 25 lat wstąpił do Zakonu OO. Karmelitów Bosych. Profesja zakonna – 30.12.1984 roku...