p. Wiktor Szymborski

O WYKŁADOWCY

Wiktor Szymborski (ur. 1981 r.) dr hab. adiunkt w Zakładzie Historii Kultury i Edukacji Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe oscylują wokół historii Kościoła w epoce średniowiecza i nowożytności ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zgromadzeń zakonnych; historii kultury w epoce staropolskiej oraz dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii: Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011; Collegium Broscianum, Kraków 2014; Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej, Kraków 2018. Członek następujących towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk oddz. w Krakowie. Od przeszło dwóch lat współtworzy i prowadzi projekt Kraków mniej znany polegający na przybliżaniu mniej znanych zabytków miasta Krakowa osobom niewidomym lub niedowidzącym. Prywatnie uwielbia podróże z rodziną i pokazywać córkom jak wspaniały i ciekawy jest świat, a szczególnie otaczająca nas przyroda.

O WYKŁADZIE

XVI wieczna Hiszpania
W toku wykładu zostaną omówione najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne i religijne XVI wiecznej Hiszpanii. Ukazanie zostanie specyfika nowożytnej hiszpańskiej inkwizycji. Celem pełniejszego zobrazowania fenomenu organizacyjnego XVI wiecznej inkwizycji należy zestawić ją z tzw. legendą słynnej hiszpańskiej inkwizycji jak również jej średniowiecznej poprzedniczki. W tym celu zostanie zasygnalizowane zagadnienie średniowiecznych postępowań inkwizytorskich, podręczników dla inkwizytorów oraz wybranych herezji postrzeganych przez pryzmat literatury inkwizytorskiej.