ks. Robert Woźniak

O WYKŁADOWCY

ksiądz katolicki, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor nadzwyczajny, zatrudniony w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Zajmuje się teologią trynitarną, zagadnieniami możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczną teorią poznania (m.in. relacjami teologii z filozofią współczesną (teologiczne rozumienie postmodernizmu i wykorzystanie fenomenologii jako metody teologicznej).
Od maja 2016 jest członkiem korespondentem (socio corrispondente) Papieskiej Akademii Teologicznej (Pontificia Accademia di Teologia) działającej przy Papieskiej Radzie ds Kultury.

O WYKŁADZIE

Wiek XIII przyniósł ze sobą opracowanie klasycznej wersji teologii trynitarnej. Wielkie syntezy Tomasza z Akwinu i Bonawentury dostarczają teoretycznego opracowania objawionej tajemnicy trynitarnej. Złoty wiek mistyki chrześcijańskiej przyniósł ze sobą jako katolicką odpowiedź na reformację pogłębienie doktryny trynitarnej w kluczu osobowego mistycznego doświadczenia. Wykład poświęcony będzie ukazaniu związku istniejącego między doktryną wielkich scholastyków i wspomnianym doświadczeniem Jana od Krzyża, Teresy od Jezusa, Ignacego Loyoli i Jana Chrzciciela od Poczęcia. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób teoria teologiczna i doświadczenie duchowe łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają.