o. Piotr Hensel OCD

O WYKŁADOWCY

Karmelita bosy, dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych, w latach 2005 do 2008 i 2012 do 2014 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”, redaktor albumu „Teresa od Jezusa. Życie, nauka, czasy”.

O WYKŁADZIE

W tym roku w ramach studium nad „Twierdzą wewnętrzną” św. Teresy od Jezusa, zapraszam na wykład, który będzie próbą konfrontacji tego wybitnego dzieła mistyki chrześcijańskiej z wybitnym dziełem literackim jakim jest „Zamek” Franza Kafki. Możemy w nich odnaleźć bardzo podobną symbolikę, wrażliwość, prawie identyczny tytuł a jednak lektura tych dwóch dzieł budzi w czytelniku zupełnie odmienne odczucia. Prekursor egzystencjalizmu zostawia czytelnika w tzw. sytuacji kafkowskiej – pytań bez odpowiedzi, poczucia bezsilności i bez nadziei. „Twierdza wewnętrzna” przeciwnie wskazuje drogę wejścia, zaprasza do zamieszkania w samym centrum siebie samego gdzie odnajdujemy odpowiedź na nasze niepokoje – obecność Boga.