o. Paweł Hańczak OCD

O WYKŁADOWCY

Urodziłem się w 1980 r. w Chorzowie na Górnym Śląsku, tam skończyłem
szkołę podstawową i średnią. W latach 1998-2002 studiowałem prawo na
Uniwersytecie Śląskim, a w latach 2000-2002 finanse i bankowość na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. W 2002 r. wstąpiłem do Karmelu. W latach 2005-8
studiowałem na karmelitańskim Wydziale Teresianum w Rzymie, by w 2008 r. złożyć
śluby wieczyste w sanktuarium w Czernej. W 2009 r. przyjąłem święcenia kapłańskie.
W latach 2011-13 studiowałem teologię duchowości (specjalizacja ze św. Teresy od
Jezusa) na KUL-u. Od 2011 r. jestem formatorem.

O WYKŁADZIE