o. Marian Zawada OCD

O WYKŁADOWCY

O. Marian Zawada urodzony 21.09.1958 roku w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej w tymże mieście (tytuł magistra nauk ekonomicznych (30.06.1981), w wieku 25 lat wstąpił do Zakonu OO. Karmelitów Bosych.
Profesja zakonna – 30.12.1984 roku (Piotrkowice); święcenia kapłańskie – 1.06.1989 (Kraków, z rąk bp. K. Górnego). Studiował m. in. na „Teresianum” w Rzymie (licencjat z teologii duchowości – 1996). W czerwcu 1998 roku obronił doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża.
W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na postawie pracy Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia Boga w wymiarze antropologiczno-duchowym.
Specjalizacja: teologia duchowości, antropologia teologiczna, duchowość karmelitańska. Wykładowca na różnych seminariach duchownych (karmelici bosi, salezjanie).
W latach 1999-2005 pełnił funkcję rektora Kolegium Filozoficznego w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Karmelitów Bosych w Lublinie. W tym czasie był duszpasterzem sióstr studentek na KUL, członkiem Redakcji Życia Konsekrowanego przy Radiu PLUS w Lublinie.
W latach 2008-2011 był rektorem Kolegium Teologicznego WSD OO. Karmelitów Bosych w Krakowie.
W okresie od 30 czerwca 2009 do maja 2011 – IV Radny Prowincji Krakowskiej Prowincji.
W 2010 wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.
Od grudnia 2005 roku jest dyrektorem Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein „Communio Crucis” w Krakowie.
W latach 2011/2012 studiował na Uniwersytecie Mistycznym w Avila w Hiszpanii. Opublikował 47 książek i około 280 artykułów.
Od czerwca 2014 roku – pełni funkcję przeora klasztoru w Krakowie przy ul. Rakowickiej.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości.

O WYKŁADZIE

Zaproszenie na wykład