o. Jerzy Gogola OCD

O WYKŁADOWCY

Jestem teologiem duchowości i na co dzień wykładam na UPJPII a także na KID w Krakowie. Podstawowe studia z teologii i duchowości odbyłem na Teresianum w Rzymie wiele lat temu (1979-1984), kiedy jeszcze wykładali tam wybitni profesorowie, znawcy naszych karmelitańskich Doktorów, św. Teresy i św. Jana od Krzyża: Tomasz Alvarez, Federico Ruiz Salvador, Eulogio Pacho. Po powrocie do Polski studiowałem duchowość na własną rękę, korzystając z pism naszych karmelitańskich Świętych a także starając się lepiej zrozumieć ich ewangeliczną mądrość na tle ogólnej wiedzy duchowej. Miałem też okazję być kilkakrotnie w Hiszpanii począwszy od czteromiesięcznego pobytu jeszcze w ramach rzymskich studiów aż po pielgrzymkę śladami św. Teresy kilka lat temu, co zostało udokumentowane specjalnie wydanym albumem.

O WYKŁADZIE

I wykład – Nowość – Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki

Zagadnienie mistyki należy do najbardziej złożonych w całej teologii duchowości, głównie z racji ogromnej pojemności terminu „mistyczny”, a w związku z tym możliwości podstawiania pod niego różnorakiej treści, w tym nie mającej nic wspólnego z chrześcijańską duchowością. Stąd sprawą najbardziej podstawową jest wyjaśnienie pojęć, które ujmują rzeczywistość mistyczną na gruncie chrześcijańskim. Do nich należą: życie mistyczne, doświadczenie mistyczne, kontemplacja wlana i związane z nimi nadzwyczajne zjawiska mogące występować na wyższych etapach życia mistycznego. Takich właśnie pojęć używano w ciągu wieków na opisywanie mistycznej rzeczywistości.

II wykład – Noc ciemna w nauczaniu św. Jana od Krzyża

„Noc” kosmiczna posiada wielorakie odniesienia do procesu duchowego rozwoju w ujęciu św. Jana od Krzyża, stąd nie zawsze łatwo jest uchwycić główną myśl Doktora Mistycznego dotyczącą nauczania o nocy ciemnej. Wyróżnienie w procesie duchowej przemiany, który dokonuje się pośród nocy, podstawowych części i aspektów, pozwoli na łatwiejsze śledzenie przez czytelnika jego opisu. Absolutnie zasadniczą sprawą jest spojrzenie na noc jako proces z punktu widzenia teologicznego a następnie doświadczalnego. Nie rozróżnianie tych dwóch aspektów procesu sprawia, że możemy wyciągnąć kompletnie błędne wnioski z nauczania wielkiego karmelitańskiego Mistyka i niestety widzieć dramatyzm sytuacji duchowej tam, gdzie go nie ma; albo co gorsza wynieść z lektury jego pism zupełnie wypaczoną wizję chrześcijańskiej duchowości. Podczas wykładu dokonamy odpowiednich rozróżnień, które powinny zapobiec tym zagrożeniom.