s. Anna Emmanuela Klich OSU

O WYKŁADOWCY

dr hab. Anna Emmanuela Klich OSU – adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej WT UPJPII w Krakowie, ekspert na Synodzie Biskupów o nowej ewangelizacji w Kościele, członek Międzynarodowej Komisji Katechetycznej (CoInCat) przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

O WYKŁADZIE

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego to niezwykle pasjonująca przygoda, w którą warto się zaangażować. Bóg objawia nam Prawdę o sobie Samym, o Bogu, ale też o człowieku, o tym kim jest, jaki jest sens i cel ludzkiego życia.
Słowo Boże ukazuje nam spotkania, w których Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw, by mógł odkryć, kim jest w Jego zamyśle, jaka jest jego godność. Jednym z takich spotkań jest spotkanie z Samarytanką. Podczas tego spotkania dokonuje się podwójne odkrycie, poznanie Prawdy o Jezusie, jako Źródle Wody Żywej, Proroku i Mesjaszu, prowadzi kobietę do odkrycia, że istotą jej życia jest uwielbienie Boga Ojca i świadczenie o Nim w swoim środowisku.