o. Damian Sochacki OCD

O WYKŁADOWCY

Doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą̨ antycznych technik narracji i przekładu. W swojej pracy badawczej koncentruje się̨ na zagadnieniach kognitywnych i hermeneutycznych w procesie komunikacji międzykulturowej na przykładzie intelektualnych centrów chrześcijańskich późnego antyku (Syria, Grecja, Rzym). Zainteresowania przekładoznawcze realizuje również̇ na płaszczyźnie mistycznej literatury chrześcijańskiej

WYKŁAD

Data: 28.02.2018, godz. 18.45-20.15

Temat: Escritora de raza

Hiszpanie zwykli powtarzać, że św. Teresa od Jezusa była rasową pisarką. Czy rzeczywiście była mistrzynią słowa? Gdzie uczyła się pisać, co czytała, czym karmiła swoją wyobraźnię? Jakie są cechy charakterystyczne jej opowieści, wyjątkowe słownictwo, tematyka? Co nam powiedziała, co chciała przemilczeć? Co przeszkadzało męskim cenzorom w jej kobiecej twórczości? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w trakcie części projektu o Księdze życia, dedykowanej twórczości, językowi i stylowi tej wyjątkowej postaci w historii Kościoła.
Księga życia jest autobiografią dojrzałej kobiety. Chociaż została napisana na zamówienie, dla samej autorki musiała być również próbą konfrontacji z minionymi latami pełnymi radości i smutku, odwagi i lęku, wielkich przedsięwzięć i równie wielkich komplikacji, czasu łaski i pustyni, spotkań z ludźmi i samotności. Wiele ciekawych wniosków można wysunąć na podstawie samego stylu narracji i charakteru pisma, np. ślady temperamentu i osobistych sympatii. Serdecznie zapraszam na podróż w czasie i w przestrzeni do gorącej Hiszpanii z Księgą życia świętej Teresy od Jezusa.