Rozwój intelektualny

Oferujemy:
Studium duchowości – dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości
prowadzonych w sposób przystępny dla każdego

oraz
konferencje tematyczne w ramach ,,Wydarzeń KID”.

Na wykładach poszerzamy horyzonty i zgłębiamy tajniki życia chrześcijańskiego…

…poznajemy duchowość Świętych Karmelu…
Wymieniamy poglądy i prowadzimy ożywione dyskusje…
Wspólnie świętujemy i cieszymy się z naszych sukcesów…