s. Lidia Wrona

O WYKŁADOWCY

Karmelitanka misjonarka, teolog duchowości. Ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, a w 2009 roku trzyletnie studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, poświęcone zwłaszcza antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii. W roku 2016 uzyskała tytuł doktora nauk teologicznych na krakowskim Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Zafascynowana osobą i przesłaniem św. Teresy od Jezusa od lat podejmuje rozmaite inicjatywy związane z formacją duchową zarówno osób zakonnych, jak i świeckich. Wykłada w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Współpracuje z Universidad de la Mística (CITeS) w Awili. Autorka wielu konferencji i artykułów z dziedziny duchowości. Tłumaczka z języka hiszpańskiego.

O WYKŁADACH

Data: 27.02.2019, Temat:

Teresa od Jezusa i moment historyczny, w którym pisze Drogę doskonałości.

Data: 06.03.2019, Temat:

Doskonałość oczami kobiety.

Data: 13.03.2019, Tematy:

1) Historia redakcji Drogi doskonałości1 cz 1.
2) Historia redakcji Drogi doskonałości1 cz 2.
3) Historia wydania

Data: 20.03.2019, Tematy:

1) Struktura dzieła i jego treść.
2) Cel dzieła i reformy. Założenia wstępne – absolutnie konieczne.

Data: 27.03.2019, Temat:

Terezjańskie spojrzenie na prawdę w relacji międzyosobowej.

Data: 03.04.2019, Temat:

Terezjańskie spojrzenie na wolność w relacji międzyosobowej.

Data: 10.04.2019, Temat:

Terezjańskie spojrzenie na miłość w relacji międzyosobowej.

Data: 15.05.2019, Tematy:

1) Modlitwa w Drodze doskonałości, cz 1.
2) Modlitwa w Drodze doskonałości, cz 2.
3) Modlitwa w Drodze doskonałości, cz 3.

Data: 29.05.2019, Temat:

Droga doskonałości – perspektywa chrystologiczna.