Rekrutacja

Słuchacze dzielą się na: zwyczajnych i wolnych.

Słuchaczami zwyczajnymi są ci, którzy zostali przyjęci do Studium duchowości na pełny dwuletni cykl kończący się uzyskaniem dyplomu z teologii duchowości.

Wolnymi słuchaczami są ci, którzy po dopełnieniu formalności uczęszczają na wybrane przez siebie wykłady w ramach Studium duchowości i nie są zobligowani do składania egzaminów.


WARUNKI PRZYJĘCIA:

 

Jako słuchacz zwyczajny (możliwość zdawania egzaminów i uzyskania dyplomu)

  • formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem
  • kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
  • trzy fotografie
  • ofiara 150zł za jeden semestr


Jako słuchacz wolny
(niezależnie od wykształcenia)

  • formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem
  • ofiara 100zł za jeden semestr


Termin składania dokumentów:

do końca września bieżącego roku


UWAGA: Przed złożeniem dokumentów prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z sekretariatem. Tel.: 797 002 380 (środy w godz. 15.00-19.00 i piątki w godz. 14.00-19.00)

Zapisy

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Studium Duchowości prosimy o dostarczenie formularza zgłoszeniowego do sekretariatu KID do końca września br.