„Twierdza wewnętrzna” – s. dr Lidia Wrona CM, wykład systematyczny, II semestr.

Drodzy Uczestnicy Systematycznego kursu na temat Twierdzy wewnętrznej św. Teresy od Jezusa,
Czcigodni Państwo

Rozwijający się stan epidemiczny w naszym kraju oraz wynikające z niego, nałożone na nas wszystkich, środki prewencyjne zdają się przemawiać za tym, że potrzeba będzie czasu, aby zagrożenie minęło, a sytuacja zaczęła się normalizować. W związku z tym najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przełożenie naszego kursu na rok 2021.
Decyzja, nawet jeśli może się wydać nieco na wyrost, podyktowana jest nie tylko koniecznością zapewnienia wszystkim Państwu bezpieczeństwa, ale również dania wystarczająco dużo czasu, abyśmy wszyscy mogli ze spokojem wrócić do codzienności i nadrobić to, co w obecnym momencie, siłą rzeczy musi poczekać.
Życzymy wszystkim Państwu zdrowia, pokoju a przede wszystkim pięknych, bliskich i owocnych spotkań ze Zmartwychwstałym.

Z wyrazami szacunku
W imieniu wszystkich organizatorów kursu

s. Lidia Wrona, cm