Studium duchowości

Panel wewnętrzny

Nagrania wykładów oraz materiały dodatkowe są zastrzeżone tylko dla słuchaczy zwyczajnych i wolnych Studium Duchowości w bieżącym roku akademickim.
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

K1 Teologia Duchowości
o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD

WYKŁADY / MATERIAŁY

K3 Historia Duchowości I
o. lic. Paweł Hańczak OCD

WYKŁADY / MATERIAŁY

K5 Duchowość biblijna
o. dr Piotr Nyk OCD

WYKŁADY / MATERIAŁY

M39 Obraz Boga i człowieka
u św. Teresy od Jezusa
s. dr Lidia Wrona CM

WYKŁADY / MATERIAŁY

K6 Duchowość patrystyczna
o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFM Cap

WYKŁADY / MATERIAŁY

M40 – Duchowość św. Teresy z Lisieux
o. lic. Krzysztof Pawłowski OCD

WYKŁADY / MATERIAŁY