p. Michał Wilk

O WYKŁADOWCY

Wykładowca w Seminarium Zakonu Pijarów, Seminarium Redemptorystów i Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Projekty naukowe: Ancient Manuscripts (Boston); Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym). Projekt grantowy: „Gramatyka grecka. Wstęp do syntaksy. Tablice i multimedia” (finansowanie: Fundacja młodych naukowców przy Uniwersytecie w Heidelbergu).
Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”. Założyciel i redaktor portalu „Orygenes+”.

O WYKŁADZIE

Data: 20.03.2019

Temat: Powołani do relacji – spojrzenie biblijne.

Powołaniem każdego chrześcijanina jest życie w miłości. Źródłem tej miłości nie jesteśmy my sami, lecz Bóg Trójjedyny. Każda relacja miłości chrześcijańskiej ma swoje źródło w Bogu. Spośród wszystkich tekstów św. Pawła prawdę o Bogu Trójjedynym najlepiej wyraża hymn rozpoczynający List do Efezjan (Ef 1,3-14). Serdecznie zapraszam do lektury tego tekstu.