Konkursowy tomik poezji
do nabycia w Instytucie

Konkurs literacki KID 2016 / 2017 zaowocował wydaniem tomiku wierszy pt.: ,,Twoje słowo”.


Tomik jest do nabycia w naszym Instytucie (w sekretariacie lub na portierni).
Cena 1 egz. 20 zł.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


,,Przeżycia duchowe, niekiedy bardzo głębokie, dokonują się w człowieku w zwykłej codzienności i potrzebują artystycznej formy wyrazu. (…) Alegorie i symbole pozwalają wyrazić to, czego nie pomieści proza naukowa. Dlatego obok teologicznych publikacji, opisujących fenomeny  życia wewnętrznego, pragniemy ukazać piękno i niepowtarzalność przyjaźni z Bogiem, odkrytą przez autorów tekstów…”

o. dr Piotr Nyk OCD