Obraz Boga i człowieka u św. Teresy od Jezusa

Teresa od Jezusa w sposób zadziwiająco uparty powtarza, że jej doświadczenie żywej relacji z Bogiem jest nie tylko możliwe i dostępne każdemu, ale stanowi wrodzoną zdolność każdej osoby ludzkiej, i to właśnie od osoby w dużej mierze zależy, czy owa zdolność zostanie uaktywniona i ukierunkowana na rozwój. Nic nie może nas przekonać do tego bardziej aniżeli świadomość oraz poznanie długiej, choć trzeba powiedzieć – zwyczajnej, wspólnej każdemu i każdej z nas – drogi wiary, jaką Teresa musiała pokonać w swym życiu.  

Jednym z najważniejszych aspektów owej drogi jest wyobrażenie Boga, czy też opinia na Jego temat, towarzysząca Teresie na przestrzeni kolejnych lat. Owa wyjątkowa karmelitanka z Awili, z perspektywy pięćdziesięciu lat życia, odsłania osobisty proces kształtowania się w niej obrazu Boga oraz konsekwencje, jakie wywarł on na obrazie jej samej. Podczas wykładów, na które gorąco zapraszam, w pierwszym momencie przyjrzymy się zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym czynnikom, które miały decydujący wpływ na formację, zarówno obrazu Boga jak i obrazu samej Teresy. W drugim natomiast, zostanie zaprezentowany dynamizm kształtowania się obu tych obrazów w jej życiu.  

Mistycy – jeśli piszą – nie czynią tego w tym celu, aby skoncentrować naszą uwagę na nich samych, ale po to, by w ich doświadczeniu odnaleźć ślady naszych własnych doświadczeń… A zatem, by zachęcić do udziału w odkrywaniu świadectwa Teresy od Jezusa, zapowiem tylko, iż odsłania ono przemilczaną wielokrotnie prawdę o tym, że poznanie samego siebie jest bardzo ściśle złączone z doświadczalnym poznaniem Boga.

s. Lidia Wrona, cm

 

Fragment wykładu

Obraz Boga i człowieka jaki na przestrzeni lat kształtuje się w świętej Teresie od Jezusa, jest owocem wielu współistniejących elementów. Do pewnego czasu ich kształt zdominowany jest przez szereg zewnętrznych – tj. historycznych, społecznych i religijnych – czynników. Jednak wraz z pogłębiającym się doświadczeniem relacji z Bogiem źródłem ich formowania się jest działanie Jego samego. Co ciekawe, okazuje się, że na każdym z etapów terezjańskiego rozwoju duchowego istnieje ścisła współzależność między obrazem Boga a obrazem samej Teresy. Można zatem mówić:

 

  • O pierwszym, nieświadomym, utożsamianym z rodzicami Teresy obrazie Boga, oraz jego wpływie na jej pierwotne poczucie własnej wartości.
  • O obrazie Boga pozyskiwanym na drodze właściwego epoce Teresy wychowania religijnego oraz skutkach jakie ów obraz wnosi do kształtującego się w latach jej młodości obrazu samej siebie.
  • O obrazie Boga, który motywuje Teresę do pokonania własnego oporu, by wejść na drogę życia zakonnego, oraz długoletnim, błędnym punkcie odniesienia dla spojrzenia na samą siebie.
  • O tym obrazie, który na gruzach fałszywego, zburzonego przez Chrystusa obrazu Boga, buduje w Teresie On sam, przewartościowując równocześnie obraz jej samej, a w konsekwencji, każdej osoby ludzkiej.

 

Teresa od Jezusa, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, na wzór Chrystusa staje się świadkiem Jego nowego, prawdziwego oblicza…

Nota biograficzna:

dr Lidia Wrona CM (karmelitanka misjonarka). Ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, a w późniejszym czasie Trzyletnie Studia Podyplomowe z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii na Ignatianum w Krakowie (2009). W roku 2012 uzyskała tytuł licencjata teologii na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a cztery lata później, na tej samej uczelni, tytuł doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości. Zafascynowana osobą i przesłaniem św. Teresy od Jezusa od lat zajmuje się duszpasterstwem duchowości, podejmując inicjatywy w zakresie formacji duchowej tak osób zakonnych jak i świeckich, którą realizuje w ramach różnorodnych form. Współpracuje z CITeS – (Karmelitański Instytut terezjańsko-sanjuanistyczny, zwany też Uniwersytetem Mistyki) w Awili (Hiszpania). Towarzyszy krakowskiej grupie Międzynarodowego Stowarzyszenia Karmelu Misyjnego Świeckiego. Autorka wielu konferencji i artykułów z dziedziny duchowości. Tłumacz z języka hiszpańskiego.