o. Piotr Nyk

O WYKŁADOWCY

Karmelita bosy; doktor teologii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium (2003); radny Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych w latach 2011–2017, Delegat Prowincjała ds. Karmelitanek Bosych (2011–2015), członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca duchowości biblijnej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie oraz jego wicedyrektor; od 2016 roku redaktor naczelny „Itinera Spiritualia”, autor książek: Die Tradition vom eschatologischen Krieg im Gemeindegehet Apg 4, 23–31 (Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2004), Eliasz Tiszbita (KID-WKB Kraków 2018) oraz artykułów z dziedziny biblistyki i duchowości.

W pracy wykładowej staram się łączyć teologię biblijną z duchowością. Ponieważ Biblia jest podstawowym źródłem teologii, nie narzekam na brak pracy. W bieżącym roku w obrębie mojego zainteresowania jest duchowość karmelitańska, a w niej między innymi duchowy profil proroka Eliasza (Eliasz Tiszbita, WKB-Kraków 2018) oraz duchowa interpretacja słowa Bożego u św. Jana od Krzyża (Czerpać ze źródła, WKB – Kraków 2018). Aktualnie pracuję także nad przygotowaniem komentarza do Księgi Rut.

O WYKŁADACH

Data: 27.03.2019, Temat: Prawda w relacji międzyosobowej – spojrzenie biblijne.

Data: 03.04.2019, Temat: Wolność w relacji międzyosobowej – spojrzenie biblijne.

Data: 10.04.2019, Temat: Miłość w relacji międzyosobowej – spojrzenie biblijne.

„Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31n.). Przytoczone słowa Pana Jezusa będą mottem wykładu poświęconego prawdzie, wolności i miłości w relacji międzyosobowej. Dobra Nowina Jezusa Chrystusa w najdoskonalszy sposób ukazuje, że prawda, wolność i miłość mają swoje źródło w Bogu i ku Bogu prowadzą. Serdecznie zapraszam na wykłady, w których opierając się na przesłaniu biblijnym rozważać będziemy, jaką rolę w naszych relacjach odgrywają prawda, wolność i miłość.