o. Piotr Hensel

O WYKŁADOWCY

Karmelita bosy, dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych, w latach 2005 do 2008 i 2012 do 2014 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”, redaktor albumu „Teresa od Jezusa. Życie, nauka, czasy”.

O WYKŁADZIE

Data: 22.05.2019

Temat: Ojcze nasz.

„Pan chciał nam ukazać, (…) jaka niezmierna hojność i głębokość pociechy ukrywa się w tej Modlitwie. Prawdziwie to księga, z której każdy może czytać, chociażby nie znał liter, a kto ją dobrze zrozumie, zaczerpnie z niej wiele nauki i prawdziwej pociechy.” D 42,5.

Wielkie Ojcze nasz Jezusa, to najpiękniejsza modlitwa, jaką kiedykolwiek usłyszała ziemia. Każda kolejna modlitwa stanowi komentarz do tych najważniejszych próśb, wypowiedzianych w najsłuszniejszym porządku. Nie dziwi zatem fakt, że Mistrzyni życia duchowego – Teresa od Jezusa, w swoim traktacie o modlitwie, jaką jest Droga doskonałości odwołuje się do słów tej modlitwy ewangelicznej jako wzorca prawdziwej modlitwy kontemplacyjnej. To klucz, w jakim Święta komentuje Modlitwę Pańską.
Zapraszam na wykład, podczas którego wspólnie z Teresą od Jezusa, jeszcze raz wsłuchamy się w prośby, które od wieków nieustannie karmią wszystkich wierzących.