Teresa

W drugim semestrze 2017/2018 roku Karmelitański Instytut Duchowości zaprasza na kurs Księgi Życia. Studium obejmuje 6 spotkań, które będą się odbywały w środy. Kurs prowadzony przez znawców św. Teresy od Jezusa oraz zaproszonych gości skierowany jest tak do osób duchownych, zakonnych jak i świeckich. Mogą w nim uczestniczyć ci, którzy rozpoczynają drogę formacji duchowej, ale także ci, którzy pragną ją pogłębić.
Daty spotkań:
– 28.02.2018
– 14.03.2018
– 11.04.2018
– 25.04.2018
– 16.05.2018
– 23.05.2018

„…moim zamiarem jest rozbudzić w duszach apetyt [i pragnienie] tego wielkiego dobra…”

(Ż 18, 8)

Księga życia świętej Teresy od Jezusa zajmuje w literaturze światowej wyjątkowe miejsce. Jest bowiem jedną z najbardziej znanych, czytanych, tłumaczonych oraz komentowanych autobiografii. Jest pierwszym dziełem Teresy, bez którego nie można zrozumieć ani jej życia mistycznego ani przeprowadzonej przez nią reformy. Nawet jeśli żaden komentarz nie zastąpi osobistego kontaktu z samym dziełem, jego duchowa głębia wymaga wprowadzenia, które ułatwiłoby lekturę i zagwarantowało zrozumienie przesłania, jakie Teresa od Jezusa w nim zawarła.

Propozycja studium Księgi życia chce być zatem zarówno odpowiedzią na pragnienie samej Teresy, której zamiarem jest „rozbudzić apetyt [i pragnienie] tego wielkiego dobra”, jak i zachętą dla tych wszystkich, którzy poszukują dziś mistrzów życia duchowego. Kurs prowadzony przez znawców św. Teresy od Jezusa oraz zaproszonych gości skierowany jest tak do osób duchownych, zakonnych jak i świeckich. Mogą w nim uczestniczyć ci, którzy rozpoczynają drogę formacji duchowej, ale także ci, którzy pragną ją pogłębić. W ramach kursu chcemy zaproponować zarówno fundamentalną, uporządkowaną wiedzę na temat Księgi życia, jak i egzystencjalne odniesienie jej ponadczasowych treści do życia każdego, kto po tę Księgę sięga.

Inni o spotkaniach z Teresą od Jezusa…

„Pytam: dla kogo niebezpieczne są [te słowa]? W czym tkwi niebezpieczeństwo? W świadomości, że Bóg jest kochający względem ludzi? (…) Co jest niebezpieczne? Dary, którymi ich obsypuje? Różnorodność przyjemności, jakimi ich obdarza? Sposób, w jaki ich przynagla i uszlachetnia? (…) Jak to wszystko może być dla kogokolwiek szkodliwe? (…) Nie znam nikogo, [komu] (…) zaszkodziłaby świadomość, że Bóg jest łagodny wobec swych przyjaciół (…)”.

W takich oto słowach w obronie Teresy od Jezusa stawał brat Luis de León – swego czasu zagorzały przeciwnik głosu kobiet w Kościele, a potem pierwszy wydawca dzieł Teresy. Równie przychylnie wypowiedział się na temat samej Księgi życia współczesny Teresie, Jan z Awili – ówczesny autorytet życia duchowego w Królestwie Hiszpanii. Jego krótka, aczkolwiek konkretna opinia brzmiała następująco: „Nie mają racji ci, co nie wierzą w te rzeczy (…) Napisane jest, że Bóg jest miłością”.
Teresa od Jezusa nie przestaje poruszać swym słowem. Potwierdzają to również osoby, które zgodziły się tym doświadczeniem z nami podzielić…

Zobacz świadectwa

Program:

Przed spotkaniem rozpoczynającym się o godz. 17.00 istnieje możliwość uczestnictwa w Eucharystii, która będzie sprawowana w kaplicy KID o godzinie 16.15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

s. Lidia Wrona CM

s. Lidia Wrona CM

O WYKŁADOWCY Karmelitanka misjonarka, teolog duchowości. Ukończyła studia teologiczne na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, a w 2009 roku trzyletnie studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, poświęcone zwłaszcza antropologii chrześcijańskiej i...

o. Paweł Baraniecki OCD

o. Paweł Baraniecki OCD

O WYKŁADOWCY Karmelita bosy. Rekolekcjonista, formator WYKŁAD Data: 28.02.2018, godz. 18.45-20.15 Temat: Warsztaty lektury Księgi życia… Teresa od Jezusa nieustannie mnie zaskakuje, a jej geniusz staje się źródłem wielu inspiracji. Wspólnie z osobami, które będą...

p. Bolesław Brzozowski

p. Bolesław Brzozowski

O WYKŁADOWCY Dr sztuki – absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie . Debiutował w 1984 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Od 1985 roku pracuje w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie....

o. Tadeusz Florek OCD

o. Tadeusz Florek OCD

O WYKŁADOWCY W 2004 r. ukończył studia z zakresu psychologii i terapii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a rok później uzyskał prawo do wykonywania zwodu psychologa na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Następnie ukończył studia licencjackie i doktoranckie na...

o. Piotr Hensel OCD

o. Piotr Hensel OCD

O WYKŁADOWCY Karmelita bosy, dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych, w latach 2005 do 2008 i 2012 do 2014 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”, redaktor albumu „Teresa od Jezusa. Życie, nauka, czasy”. WYKŁAD Data: 28.02.2018, godz. 18.45-20.15 Temat:...

o. Damian Sochacki OCD

o. Damian Sochacki OCD

O WYKŁADOWCY Doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Karmelu”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą̨ antycznych technik narracji i przekładu. W swojej pracy badawczej koncentruje się̨ na...

p. Michał Wilk

p. Michał Wilk

O WYKŁADOWCY Wykładowca w Seminarium Zakonu Pijarów, Seminarium Redemptorystów i Studium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Projekty naukowe: Ancient Manuscripts (Boston); Società Internazionale della...