św. Józef

Trzeci rok studium – pogłębienie.
Trzeci rok studium proponujemy tym, którzy czują niedosyt po ukończeniu dwuletniego studium i chcieliby kontynuować naukę i poznawanie duchowości karmelitańskiej.
Inicjatywa startuje w roku akademickim 2019/2020 i zaproszeni są wszystkie osoby, które uczestniczyły w studium zarówno jako słuchacze zwyczajni jak i wolni.
W każdym semestrze odbędzie się sześć spotkań – w piątki, po dwa wykłady podczas każdego spotkania.

Zaproszenie:

Pogłębienie treści studium na dodatkowym trzecim roku.

Trzeci rok studium proponujemy tym, którzy czują niedosyt po ukończeniu dwuletniego studium i chcieliby kontynuować poznawanie duchowości karmelitańskiej.
Inicjatywa startuje w roku akademickim 2019/2020, a zaproszone są wszystkie osoby, które uczestniczyły w studium – zarówno jako słuchacze zwyczajni jak i wolni.
W każdym semestrze odbędzie się sześć spotkań – w piątki, po dwa wykłady podczas każdego spotkania.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na ewentualne pytania: kidkarmel@gmail.com
Aby się zapisać należy pobrać formularz zgłoszeniowy (poniżej) i wypełniony przynieść na pierwsze zajęcia (18.10.2019) – dotyczy to wszystkich chętnych uczestników.
Koszt – ofiara 100 zł za semestr.

Pobierz formularz na III rok KID

Spotkania w roku 2019/2020 - Semestr I

18.10.2019 piątek

17.00-18.30 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)

08.11.2019 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T1 – Modlitwa w Biblii (o. dr Piotr Nyk OCD)

22.11.2019 piątek

17.00-18.30 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)
18.45-20.15 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)

06.12.2019 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)

10.01.2020 piątek

17.00-18.30 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)
18.45-20.15 – T2 – Teologia modlitwy (o. dr hab. Marian Zawada OCD)

24.01.2020 piątek

17.00-18.30 – T3 – Duchowość francuska XVII w. (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasadach chrześcijańskiej wiary (o. dr Paweł Urbańczyk OCD)

W nieprzewidzianych sytuacjach program może ulec nieznacznej modyfikacji

Spotkania w roku 2019/2020 - Semestr II

21.02.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

06.03.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Duchowość francuska XVII w. cz. 2 (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

20.03.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

17.04.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Duchowość francuska XVII w. cz. 2 (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

08.05.2020 piątek

17.00-18.30 – T5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie (o. dr Piotr Nyk OCD)
18.45-20.15 – T6 – Mistyka światła i ciemności (o. Damian Sochacki OCD)

29.05.2020 piątek

17.00-18.30 – T7 – Duchowość francuska XVII w. cz. 2 (dr Marek Skrukwa)
18.45-20.15 – T8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji Kościoła (o. dr Stanisław Fudala OCD)

Program wykładów drugiego semestru może jeszcze ulec zmianom