Studium duchowości

  

  

STUDIUM DUCHOWOŚCI jest to przystępny, w swej podstawie – dwuletni, cykl wykładów z zakresu duchowości chrześcijańskiej. Jest on skierowany do słuchaczy wszystkich stanów: kapłańskiego, konsekrowanego oraz świeckiego. Językiem wykładowym jest język polski.

Studium obejmuje wykłady:

Kursoryczne – tematyka stała (zasadnicze zręby duchowości chrześcijańskiej).

– teologia duchowości 

– historia duchowości 

– duchowość biblijna 

– duchowość patrystyczna 

– duchowość liturgiczna 

– duchowość maryjna 

– duchowość karmelitańska

Monograficzne – tematyka zmienna (pogłębienie wybranych zagadnień).

 

————–

ROK I – II 

Słuchacze zwyczajni – (indeks, egzaminy, dyplom ukończenia Studium)

– Wykłady – w każdy piątek od godz. 17-tej do 20.15.

– Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, kopia świadectwa dojrzałości albo dyplomu potwierdzającego wyższe kwalifikacje, trzy fotografie.

– Opłata za semestr w tym trybie studiów wynosi 150 zł.

Słuchacze wolni – (bez egzaminów końcowych i bez możliwości uzyskania dyplomu ukończenia Studium).

– Wykłady – w każdy piątek od godz. 17-tej do 20.15.

– Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy

– Opłata za semestr w tym trybie studiów wynosi 100 zł.

————–

ROK III – pogłębienie studiów I i II roku

  

Słuchacze wolni – (bez egzaminów)

– Wykłady – w co drugi piątek od godz. 17-tej do 20.15

– Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy

-Opłata za semestr w tym trybie studiów wynosi 100 zł

 

Oprócz formacji ogólnej oraz wprowadzenia w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu, celem Studium jest tworzenie klimatu modlitwy w atmosferze sprzyjającej budowaniu relacji międzyludzkich. Formami realizacji powyższych celów są: 

– Wspólna Msza święta – przed wykładami, w kaplicy Instytutu o godz. 16.30.

– Wykłady – piątki od godz. 17-tej do 20.15.

– Spotkania wykładowców i słuchaczy w kawiarni Instytutu – w przerwach pomiędzy wykładami.

RYS  HISTORYCZNY…

1990 

zorganizowanie serii otwartych konferencji z zakresu duchowości w klasztorze karmelitów bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18

1991

w kontekście jubileuszu 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, założenie w tymże klasztorze przez o. Jerzego Wiesława Gogolę OCD Karmelitańskiego Studium Duchowości, realizującego program stałych wykładów

1993

nadanie nazwy Karmelitański Instytut Duchowości (KID), zapoczątkowanie współpracy z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (dzisiejszym Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II)

1994

inauguracja wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego

1995

zapoczątkowanie serii wydawniczej „Formacja zakonna”

1998

inauguracja „Tygodni duchowości” (od roku 2008 organizowanych pod nazwą „Dni duchowości”) na kanwie 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła (1997), zainicjowanie serii wydawniczej „Karmel żywy”

2000

poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę gmachu Instytutu

2001

poświęcenie i inauguracja gmachu Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18a

2007

włączenie w struktury KID Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego

2008

inauguracja rocznika Itinera Spiritualia. 

2010

KID Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie

2011

zapoczątkowanie serii wydawniczej „Źródła karmelitańskie”

2013

odbyły się pierwsze „Warsztaty z duchowości”

2015/16

odbył się po raz pierwszy roczny cykl warsztatów i dni skupienia: ,,Ze Świętymi Karmelu”

2016/17

odbył się po raz pierwszy roczny cykl dni skupienia: ,,Szkoła modlitwy terezjańskiej”. Siedem mieszkań Twierdzy wewnętrznej.

odbył się po raz pierwszy konkurs literacki KID