Archiwum

Dni Duchowości 1998

Tydzień Duchowości ze Świętymi Karmelu
-12 marca 1998

pod hasłem:


„Teresa od Dzieciątka Jezus słowem Boga dla świata”

 

Program: 

1.  Il dottorato di S. Teresa di Lisieux cz. I – O. prof. J. Castellano

2. Il dottorato di S. Teresa di Lisieux cz. II O. prof.J.Castellano

3. Maryja w życiu duchowym Teresy z Lisieux cz. I – O. dr Sz. Praśkiewicz

4. Maryja w życiu duchowym Teresy z Lisieux cz. II – O. dr Sz. Praśkiewicz

5. Asceza Teresy z Lisieux cz. I O. prof. D. Wider

6. Asceza Teresy z Lisieux cz. IIO. prof. D. Wider

7. Mistyka Teresy z LisieuxO. dr J.W. Gogola

8. Teresa z Lisieux wzorem postawy eklezjalnej cz. IKs. M. Chmielewski

9. Teresa z Lisieux wzorem postawy eklezjalnej cz. IIKs. M. Chmielewski

10. Historyczne uwarunkowania życia duchowego Teresy z Lisieux cz. I – O. dr P. Neuman

11. Historyczne uwarunkowania życia duchowego Teresy z Lisieux cz. II – O. dr P. Neuman

12. Teresa z Lisieux – wzór życia kontemplacyjnego cz. I – O. A. Wach

13. Teresa z Lisieux – wzór życia kontemplacyjnego cz. II – O. A. Wach

14. Liturgia a życie duchowe na przykładzie Teresy z Lisieux cz. IO. T. Kujałowicz

15. Liturgia a życie duchowe na przykładzie Teresy z Lisieux cz. IIO. T. Kujałowicz