Historia

Studium duchowości to dwuletni cykl wykładów z zakresu chrześcijańskiej duchowości prowadzonych w sposób przystępny dla każdego. Oprócz formacji ogólnochrześcijańskiej i wprowadzania słuchaczy w duchowość wybitnych przedstawicieli Karmelu, celem Studium Duchowości jest tworzenie klimatu modlitwy i atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji międzyludzkich. Formami realizacji powyższych celów są: wykłady, wspólna Msza Święta oraz okolicznościowe spotkania przy stole.

1990

zorganizowanie serii otwartych konferencji z zakresu duchowości w klasztorze  karmelitów bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18

1991

w kontekście jubileuszu 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża, założenie w tymże klasztorze przez o. Jerzego Wiesława Gogolę OCD Karmelitańskiego Studium Duchowości, realizującego program stałych wykładów

1993

nadanie nazwy Karmelitański Instytut Duchowości (KID), zapoczątkowanie współpracy z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie (dzisiejszym Uniwersytem Papieskim Jana Pawła II)

1994

inauguracja wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego

1995

zapoczątkowanie serii wydawniczej „Formacja zakonna”

1998

inauguracja „Tygodni duchowości” (od roku 2008 organizowanych  pod nazwą „Dni duchowości”) na kanwie 100-lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła (1997), zainicjowanie serii wydawniczej „Karmel żywy”

2000

poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę gmachu Instytutu

2001

poświęcenie i inauguracja gmachu Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w  Krakowie przy ul. Rakowickiej 18a

2007

włączenie w struktury KID Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego

2010

KID Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie

2011

zapoczątkowanie serii wydawniczej „Źródła karmelitańskie” 

2013

odbyły się pierwsze Warsztaty z duchowości

2015/2016

odbył się po raz pierwszy roczny cykl warsztatów i dni skupienia: ,,Ze Świętymi Karmelu”

2016/2017

odbył się po raz pierwszy roczny cykl dni skupienia: ,,Szkoła modlitwy terezjańskiej”. Siedem mieszkań Twierdzy wewnętrznej.
odbył się po raz pierwszy konkurs literacki KID