św. Elżbieta

„Znalazłam moje niebo na ziemi…”

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl dni skupienia na KID. Tym razem będzie on poświęcony św. Elżbiecie od Trójcy Przenajświętszej. A temat będzie brzmiał: „Znalazłam moje niebo na ziemi”.
Cykl ośmiu dni skupienia – etapów, które można potraktować autonomicznie lub połączyć w całość. Dni skupienia dają uczestnikom możliwość pogłębienia wybranych zagadnień będących tematem konferencji w atmosferze ciszy i modlitwy.
W programie zapewniamy: Eucharystię, trzy konferencje, Adorację, Wspólną Liturgię Godzin, czas na osobistą modlitwę, możliwość spowiedzi bądź rozmowy, a także posiłek i wspólną agapę.

Zapisy:

Zgłoszenia na dni skupienia należy przesyłać mailem na adres: kidkarmel@gmail.com
Prosimy o podanie:
imienia i nazwiska, telefonu, adresu e-mail
oraz wskazanie konkretnej daty dnia skupienia, w którym Państwo chcą uczestniczyć.
Jeśli to możliwe prosimy podać skąd dowiedzieliście się Państwo
o dniu skupienia (znajomi, plakat, internet, itp.).
Od ilości zgłoszeń zależy czy dany dzień skupienia się odbędzie.

Dni skupienia ze św. Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej

„Znalazłam moje niebo na ziemi”

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl dni skupienia na KID. Tym razem będzie on poświęcony św. Elżbiecie od Trójcy Przenajświętszej. A temat brzmi: „Znalazłam moje niebo na ziemi”.
Będzie to cykl ośmiu dni skupienia – etapów, które można potraktować autonomicznie lub połączyć w całość. Dni skupienia dają uczestnikom możliwość pogłębienia wybranych zagadnień będących tematem konferencji w atmosferze ciszy i modlitwy.
W programie zapewniamy: Eucharystię, trzy konferencje, Adorację, Wspólną Liturgię Godzin, czas na osobistą modlitwę, możliwość spowiedzi bądź rozmowy, a także posiłek i wspólną agapę.

Terminy

1 dzień skupienia – 12.10.2019
Człowiek niesprzecznych skrajności. Osoba i życie św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej
Nie będąc ideałem cierpliwości, na ogół potrafię nad sobą panować.
Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

2 dzień skupienia – 09.11.2019
Piękno tajemnicy Trójjedynego Boga
On jest ciągle żyjącym w nas, zawsze działający w naszych duszach.
Prowadzący: o. dr hab. Marian Zawada OCD

3 dzień skupienia – 14.12.2019
Zamieszkiwanie i obecność Boga
Należy uświadomić sobie, że Bóg znajduje się wewnątrz nas i z Nim stawiać czoła wszystkiemu.
Prowadzący: o. Damian Sochacki OCD

4 dzień skupienia – 11.01.2020
Postawa uwielbienia
Moim pragnieniem jest być „uwielbieniem Jego majestatu”.
Prowadzący: o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD

5 dzień skupienia – 08.02.2020
Umiłowanie Słowa Bożego
Chcę spędzić życie na słuchaniu Ciebie.
Prowadzący: o. dr Piotr Nyk OCD

6 dzień skupienia – 14.03.2020
Naśladowanie Jezusa i pragnienie zbawiania dusz
Abym była dla Niego dodatkowym człowieczeństwem, w którym On odnawia całą swoją Tajemnicę.
Prowadzący: o. lic. Paweł Hańczak OCD

7 dzień skupienia – 04.04.2020
Adoracja i milczenie – mistyka i asceza
[Dusza] całkowicie przejrzysta staje się odbiciem prostoty i przejrzystości Bożej, Bóg się w niej rozpoznaje.
Prowadzący: o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD

8 dzień skupienia – 13.06.2020
Duchowość Maryjna
Pragnęłabym przejść przez ziemię jak Matka Najświętsza.
Prowadzący: o. Piotr Hensel OCD