13.01.2018 – zapraszamy na czwarty Dzień Skupienia na KIDzie!

Temat: „Wybierać to, czego chce Bóg”.

Na kolejnym – już czwartym – Dniu Skupienia ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus (13.01.2018) będziemy medytować nad zgodnością naszej woli z tym, czego chce dla nas Bóg.

Św. Teresa powiedziała kiedyś:

„Pan Bóg będzie spełniać w Niebie wszystko, o co poproszę, bo ja, na ziemi, nigdy nie pełniłam swojej woli”.

Wydaje się to dla nas nieosiągalnym ideałem, dopóki nie wsłuchamy się w prawdę, że Jego Wolą jest zawsze nasze szczęście. Ten i inne tematy poruszy o. Łukasz Kasperek OCD.

Jak co miesiąc będzie przewidziany czas na Eucharystię, Adorację, modlitwę Liturgią Godzin, trzy konferencje (głosi: o. Łukasz Kasperek OCD), wprowadzenia do modlitwy, osobistą modlitwę w ciszy, a także znajdzie się czas na spowiedź św. i duchową rozmowę.
Jak w poprzednim miesiącu ciepły posiłek zapewni nam wyśmienita karmelitańska kuchnia!

Zapraszamy serdecznie!

Miejsce: Karmelitański Instytut Duchowości, ul. Rakowicka 18a, Kraków

Ofiara: od 20zł (wykorzystujemy tę ofiarę na przygotowanie dnia skupienia, ale jeśli dla kogoś jest to problem to i tak zapraszamy!)

Tel.: 797 002 380

Zapisy

Zgłoszenia na dzień skupienia 13.01.2018
należy przesyłać mailem na adres: kidkarmel@gmail.com
Prosimy o podanie:
imienia i nazwiska; telefonu; adresu e-mail
oraz wskazać konkretną datę dnia skupienia, w którym Państwo chcą uczestniczyć.
Jeśli to możliwe prosimy podać skąd dowiedzieliście się Państwo
o dniu skupienia (znajomi, plakat, internet, itp.).
Od ilości zgłoszeń zależy czy dany dzień skupienia się odbędzie.

„Mała droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus”

– to cykl ośmiu dni skupienia – etapów, które można potraktować autonomicznie lub połączyć w całość. Dni skupienia dają uczestnikom możliwość pogłębienia wybranych zagadnień będących tematem konferencji w atmosferze ciszy i modlitwy.

W programie zapewniamy: Eucharystię, trzy konferencje, Adorację, Wspólną Liturgię Godzin, czas na osobistą modlitwę, możliwość spowiedzi bądź rozmowy, a także posiłek i wspólną agapę.

Program:
9.00 ̶ Rozpoczęcie
  ̶ Jutrznia
9.30 ̶ konferencja (1)
  ̶ wprowadzenie do modlitwy
  ̶ czas na osobistą modlitwę (30 min.)
10.30 – 10.55 ̶ przerwa
11.00 ̶ konferencja (2)
  ̶ wprowadzenie do modlitwy
  ̶ czas na osobistą modlitwę (30 min.)
12.15 ̶ Msza święta
  ̶ dziękczynienie
13.25 – 13.55 ̶ przerwa obiadowa
14.00 ̶ konferencja (3)
  ̶ wprowadzenie do modlitwy
14.45 ̶ wystawienie Najświętszego Sakramentu
15.00 ̶ koronka do Bożego Miłosierdzia
  ̶ modlitwa w ciszy
15.40 ̶ zakończenie Adoracji
  ̶ Nieszpory