Najbliższe Wydarzenie KID

Dzień skupienia – 18.11.2017

,,Uznanie swojej małości. Wszystkiego nie zrobię sam”

 

Charakterystyka:

„Mała droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus”.

Cykl siedmiu dni skupienia – siedmiu etapów, które można potraktować autonomicznie lub połączyć w całość. Dni skupienia dają uczestnikom możliwość pogłębienia wybranych zagadnień będących tematem konferencji w atmosferze skupienia i modlitwy.

Stałe punkty programu: Msza Święta, Liturgia Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje. Istnieje możliwość spowiedzi; rozmowy indywidualnej z prowadzącymi.

Program ogólny:

9.00 – Rozpoczęcie
Jutrznia
9.30 – konferencja (1)
– wprowadzenie do modlitwy
– czas na osobistą modlitwę (30 min.)
10.30 – 10.55 – przerwa
11.00 – konferencja (2)
– wprowadzenie do modlitwy
– czas na osobistą modlitwę (30 min.)
12.15 – Msza Święta
– Dziękczynienie
13.25 – 13.55 – przerwa obiadowa
14.00 – konferencja (3)
– wprowadzenie do modlitwy
14.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
– modlitwa w ciszy
15.40 – zakończenie adoracji
– Nieszpory

 

Informacje szczegółowe: 

 

Data: 18.11.2017

Miejsce: Karmelitański Instytut Duchowości, ul. Rakowicka 18a, Kraków

Koszt: ofiara od 20zł

Prowadzący:
o. dr Stanisław Fudala OCD

Kontakt:
e-mail: kidpoczta2013@gmail.com

Tel.: 
797 002 380

Info:
www.kid.edu.pl / Wydarzenia KID

 

„Mała droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus”

Tematy dni skupienia:
  1. Nawrócenie w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus
  2. Uznanie swojej małości. Wszystkiego nie zrobię sam
  3. Oddanie się i ufność
  4. Wybierać to, czego chce Bóg
  5. Słowo Boże w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus
  6. Miłość w codzienności
  7. Najświętsza Maryja Panna w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus
  8. Niemoc, pustka i bezsilność, czyli noc wiary św. Teresy

CZYTAJ WIĘCEJ…

Zgłoszenia na Wydarzenia KID

prosimy przesyłać pocztą mailową na adres:  kidpoczta2013@gmail.com

 

W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko; telefon; adres e-mail
oraz wskazać konkretne ,,Wydarzenie KID”, w którym Państwo chcą uczestniczyć.

 

Uwaga: Ilość zgłoszonych uczestników warunkuje realizację Wydarzenia KID.