Archiwum

Dni skupienia 2016 / 2017

 

CHARAKTERYSTYKA:

 „Szkoła modlitwy terezjańskiej”.
Siedem mieszkań Twierdzy wewnętrznej – siedem etapów
, które można potraktować autonomicznie lub połączyć w całość.

Dni skupienia dają uczestnikom możliwość pogłębienia wybranych zagadnień będących tematem konferencji w atmosferze skupienia i modlitwy.

Stałe punkty programu: Msza Święta, Liturgia Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje.

Istnieje możliwość spowiedzi; rozmowy indywidualnej z prowadzącymi.

PROGRAM OGÓLNY:
9.00 – Rozpoczęcie
Jutrznia
9.30 – konferencja (1)
– wprowadzenie do modlitwy
– czas na osobistą modlitwę (30 min.)
10.30 – 10.55 – przerwa
11.00 – konferencja (2)
– wprowadzenie do modlitwy
– czas na osobistą modlitwę (30 min.)
12.15 – Msza Święta
– Dziękczynienie
13.25 – 13.55 – przerwa obiadowa
14.00 – konferencja (3)
– wprowadzenie do modlitwy
14.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
– modlitwa w ciszy
15.40 – zakończenie adoracji
– Nieszpory

 

NAGRANIA KONFERENCJI Z MINIONYCH DNI SKUPIENIA

 

Dusza człowieka jest jak warownia
zbudowana z twardego granitu
silnie osadzona na skale własnego ciała,
a wewnątrz tętni życiem…
Zatrzymujemy się na naszych ciałach,
ale jakie dobra mogą znajdować się w duszy
rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym
wszystko kręci się
wokół zewnętrznego obwarowania tego zamku,
czym są nasze ciała…por. Twierdza wewnętrzna
I dzień skupienia
08.10.2016
Droga modlitwy według siedmiu mieszkań
Prowadzący o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD

1.1. Wprowadzenie

1.2. Wprowadzenie
1.3. Wprowadzenie
1.4. Wprowadzenie
1.5. Wprowadzenie
1.6. Wprowadzenie

 

Bramą wejściową do zamku jest modlitwa,
a wchodzi się doń
podejmując relację z samym sobą i z Bogiem.
Poznanie samego siebie,
to ,,codzienność” życia,

które toczy się we wnętrzu zamku…
II dzień skupienia
12.11.2016
Poznaj samego siebie! Pierwsze mieszkania
Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD
2.1. I. Mieszkania
2.2. I. Mieszkania 
2.3. I. Mieszkania
2.4. I. Mieszkania

 

 Jest to etap walki, ponieważ grzech
nadal czai się i zagraża. 

Wciąż pozostają aktywne dynamizmy nieuporządkowania. 
Zostaje zapoczątkowana i stopniowo rozwijana wrażliwość na Słowo Boże.
Człowiek pozostaje przynaglony do walki:
musi być waleczny, jak żołnierze Gedeona,
bez chwili przerwy, aby można było pochylić się
nad strumieniem dla ugaszenia pragnienia…
III dzień skupienia
10.12.2016
Wytrwałość w walce duchowej. Drugie mieszkania
Prowadzący: o. lic. Paweł Hańczak OCD
3.1. II. Mieszkania 
3.2. II. Mieszkania
3.3. II. Mieszkania
3.4. II. Mieszkania

 

 Człowiek trzecich mieszkań musi przejść ,,próbę miłości”, wyzwalającą go z różnych postaci egoizmu w życiu duchowym oraz narcystycznego zapatrzenia w siebie. Następuje ustalenie programu życia duchowego i modlitwy. Jednakże przychodzi czas posuchy oraz okresy bezsilności będące stanami próby. 
Chrześcijanin w trzecich mieszkaniach zostaje poddany tajemniczym kontrolom jego autentyczności: jak bogaty młodzieniec z Ewangelii; jak Piotr Apostoł…
IV dzień skupienia
14.01.2017
Asceza terezjańska. Trzecie mieszkania
Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

4.1. III. Mieszkania

4.2. III. Mieszkania
4.3. III. Mieszkania 

 

 Początek nowego życia. Okres przejściowy pomiędzy ascetyczną fazą walki a doświadczeniem dominacji łaski Bożej. Wytryska wewnętrzne źródło, ale mistyczne doświadczenie traw krótko. Rodzi się szansa nawiązania na modlitwie głębszej relacji z Bogiem.  V dzień skupienia
11.02.2017
Pozwól działać Bogu! Czwarte mieszkania
Prowadzący: dr Marian Zawada OCD

5.1. IV. Mieszkania
5.2. IV. Mieszkania
5.3. IV. Mieszkania
5.4. IV. Mieszkania 

 

 

 Dusza rodzi się na nowo i żyje w Chrystusie. Żyje w klimacie miłości – jest to początek stanu zjednoczenia dokonującego się w głębi duszy, a objawia się ona zwłaszcza wobec sióstr i braci.
Nie można pominąć nadal obecnego zagrożenia: Judasz i Saul, którzy zostali powołani do miłowania, a nie podołali temu wezwaniu Boga…
VI dzień skupienia
11.03.2017
Umrzeć, aby żyć dla Boga. Piąte mieszkania
Prowadzący: o. dr hab. Stanisław Fudala OCD

6.1. V. Mieszkania
6.2. V. Mieszkania
6.3. V. Mieszkania
6.4. V. Mieszkania

 

 Człowiek intensywnie przeżywa rzeczywistości ziemskie, ale w pełnym czujności oczekiwaniu na ostateczne spotkanie.
Wielkie porywy miłości. Chrystus jest obecny ,,w zdumiewający sposób, gdzie to, co boskie i to, co ludzkie zawsze razem jest towarzystwem duszy”.
Dusza jest Samarytanką zaproszoną do nasycenia się wodą żywą…
VII dzień skupienia
08.04.2017
Narzeczeństwo duchowe. Szóste mieszkania
Prowadzący:  o. dr Piotr Nyk OCD

7.1. VI. Mieszkania
7.2. VI. Mieszkania
7.3. VI. Mieszkania
7.4. VI. Mieszkania

 

Pełne upodobnienie się do Chrystusa.
Całkowita uległość woli Boga w działaniu i posługiwaniu. 
VIII dzień skupienia
10.06.2017
Małżeństwo duchowe. Siódme mieszkania
Prowadzący: o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD

8.1. Materiał w przygotowaniu
8.2.
8.3.
8.4.