Archiwum

Wykłady

Wszystkie wykłady kursoryczne powtarzają się systematycznie w cyklu dwuletnim
(z ewentualną zmianą wykładowcy).
Wykłady monograficzne są dostosowywane
do aktualnych możliwości oraz potrzeb słuchaczy.
Zazwyczaj w każdym semestrze organizujemy jeden lub dwa wykłady monograficzne.  

WYKŁADY KURSORYCZNE


K1 Teologia duchowości – I

o. prof. dr hab. J. W. Gogola OCD

K2 Teologia duchowości – II
o. prof. dr hab. J. W. Gogola OCD

K3 Historia duchowości – I
o. prof. dr hab. D. Wider OCD
ks. dr hab. J. Machniak, prof. UPJPII
o. dr M. Gołąb OFMConv.
o. dr G. Firszt OCD

K4 Historia duchowości – II
o. prof. dr hab. D. Wider OCD
ks. dr hab. J. Machniak, prof. UPJPII
o. dr M. Gołąb OFMConv.
o. dr O. R. Stokłosa OCD

K5 Duchowość biblijna
bp prof. dr hab. R. Pindel
o. dr P. Nyk OCD
o. lic. Ł. Kansy OCD

K6 Duchowość patrystyczna
o. dr hab. D. Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII
ks. dr T. Krupnik

K7 Duchowość liturgiczna
o. dr S. Skórnóg OCD
s. dr hab. A. Sielepin CHR

K8 Duchowość maryjna
o. dr M. Sopata OCD
o. dr S. T. Praśkiewicz OCD
o. dr S. Fudala OCD

K9 Duchowość karmelitańska
o. dr hab. M. Zawada OCD
o. dr K. W. Kraj OCD
o. lic. J. Zieliński OCD

WYKŁADY MONOGRAFICZNE


M1 Teologia modlitwy

o. prof. dr hab. D. Wider OCD
o. dr A. Ruszała OCD

M2 Duch Święty w życiu duchowym
o. dr Ł. Kasperek OCD

M3 Duchowość laikatu
o. dr W. Tochmański OCD
ks. dr E. Ziemann SCJ
ks. dr hab. W. Zyzak, prof. UPJPII

M4 Duchowość zakonna
o. prof. dr hab. D. Wider OCD
o. dr A. Ruszała OCD

M5 Kierownictwo duchowe
ks. dr hab. W. Misztal, prof. UPJPII
o. dr S. Fudala OCD

M6 Duchowość św. Jana od Krzyża
o. dr A. Ruszała OCD

M7  Duchowość miłosierdzia – św. Faustyna Kowalska
ks. dr hab. J. Machniak, prof. UPJPII

M8 Główne idee duchowości indyjskiej
dr hab. K. Pawłowski

M9 Duchowość pustyni
ks. dr hab. S. Hałas SCJ, prof. UPJPII

M10 Teologia obrazu
o. dr hab. M. Zawada OCD

M11 Czystość, dziewictwo, celibat we współczesnym świecie
ks. dr hab. J. Machniak, prof. UPJPII

M12 Duchowość św. Teresy od Jezusa
o. dr A. Ruszała OCD
o. lic. J. Kucharczyk OCD
o. lic. P. Linka OCD

M13 Duchowość św. Rafała Kalinowskiego
o. dr S. Fudala OCD

M14 Nowe ruchy kościelne
dr C. Sękalski

M15 Życie duchowe a psychologia
o. lic. T. Florek OCD

M16 Duchowość ignacjańska
dr C. Sękalski

M17 Pismo święte w Kościele
s. dr hab. A. E. Klich OSU

M18 Duchowość św. Pio
ks. dr hab. W. Zyzak, prof. UPJPII

M19 Antropologia teologiczna
o. dr M. Rybicki OCD

M20 Duchowość małżeństwa i rodziny
dr C. Sękalski

M21 Duchowość stanów życia w Kościele
o. dr A. Ruszała OCD

M22 Maryjny wymiar duchowości Karmelu
o. dr S. T. Praśkiewicz OCD

M23 Cnoty i wady w życiu duchowym chrześcijanina
ks. dr hab. H. Majkrzak SCJ

M24 Duchowość eucharystyczna
ks. dr T. Seweryn

M25 Nowa ewangelizacja
s. dr I. Iwańska

M26 Biblijna historia zbawienia w życiu duchowym chrześcijanina
s. dr I. Iwańska

M27 Biblijna teologia przymierza
o. dr P. Nyk OCD

M28 Duchowość Serca Jezusowego
ks. dr J. Sypko SCJ

M29 Etapy formacji w życiu duchowym laikatu
ks. dr T. Seweryn

M30 Duchowość Karmelu w wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły
dr D. Narewska

M31 Duchowość ojców pustyni
o. dr Szymon Hiżycki OSB

M32 Dynamika wiary
o. dr Stanisław Fudala OCD

M33 Rozwój miłości Bożej według św. Jana od Krzyża
o. dr Oktawian R. Stokłosa OCD

M34 Zagrożenia duchowości
dr Jadwiga Zięba

M35 Język i duchowość
o. dr Andrzej Zając OFMConv

M36 Duchowość bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD

M37 Duchowość nowego człowieka w-g św. Pawła
ks. dr hab. Roman Bogacz

M38 Zjawiska nadzwyczajne w życiu duchowym św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki)
o. dr Stanisław Fudala

M39 Obraz Boga i człowieka u św. Teresy
s. dr Lidia Wrona CM

M40 Duchowość św. Teresy z Lisieux
o. lic. Krzysztof Pawłowski OCD

M41 Duchowość Maryjna
o. dr Paweł Urbańczyk OCD

M42 Aktywny wymiar życia mistycznego na przykładzie św. Teresy od Jezusa
s. dr Lidia Wrona CM (2019/2020 sem. 1)

M43 Dynamika rozwoju miłości Bożej w człowieku wg św. Jana od Krzyża
o. dr Oktawian R. Stokłosa OCD (2019/2020 sem. 2)