Nasze aktualności

XXII Dni Duchowości – RELACJA

Tegoroczne Dni Duchowości przebiegały pod hasłem „Słowo Boże w duchowości Karmelu”. Zaproszeni goście ukazywali w jaki sposób święci Karmelitańscy czytali Słowo, jak się Nim modlili i jak Nim żyli. Konferencje głosili ojcowie Karmelici Bosi, ale także siostra...
dalej...

o. Piotr Hensel – Dyrektor Wydawnictwa Karmelitańskiego zaprasza na Dni Duchowości KID (9-10 maja 2019)

o. Piotr Hensel OCD - Dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych zaprasza do zapoznania się z nowościami wydawniczymi na stoisku Wydawnictwa Karmelitańskiego podczas zbliżających się XXII Dni Duchowości (9-10...
dalej...

ZAPROSZENIE o. Mariusza Wójtowicza OCD na XXII Karmelitańskie Dni Duchowości

o. Mariusz Wójtowicz - podczas XXII Dni Duchowości (9-10 maja) będzie głosił konferencję poświęconą duchowości św. Elżbiety od Trójcy...
dalej...

o. Stanisław Fudala OCD – zaproszenie na XXII Dni Duchowości.

o. Stanisław Fudala OCD, który podczas XXII Dni Duchowości będzie głosił konferencję dotyczącą św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki) zaprasza na Dni...
dalej...
XXII Dni Duchowości – RELACJA

XXII Dni Duchowości – RELACJA

Tegoroczne Dni Duchowości przebiegały pod hasłem „Słowo Boże w duchowości Karmelu”. Zaproszeni goście ukazywali w jaki sposób święci Karmelitańscy czytali Słowo, jak się Nim modlili i jak Nim żyli. Konferencje głosili ojcowie Karmelici Bosi, ale także siostra...

XXII Dni Duchowości Karmelitańskiej

XXII Dni Duchowości Karmelitańskiej

Serdecznie zapraszamy na Dni Duchowości Karmelitańskiej. W tym roku pochylimy się nad miejscem jakie zajmuje Słowo Boże w duchowości Karmelu. W dniach 9-10 maja 2019r. w auli Instytutu zaproszeni goście z Uniwersytetu Jana Pawła II oraz środowiska karmelitańskiego...

„Wspaniałym środkiem,
aby cieszyć się Bogiem,
jest przyjaźń z Jego przyjaciółmi”
Św. Teresa od Jezusa.

 

Kalendarium

Plan Zajęć

Zapraszamy na wykłady

Teologia duchowości

 

W dwuletnim cyklu przedstawiam zarys teologii życia duchowego, koncentrując wszystkie zagadnienia wokół kategorii osobowej komunii człowieka z Bogiem.

o. Jerzy Gogola OCD

Obraz Boga i człowieka u św. Teresy od Jezusa

 

Jednym z najważniejszych aspektów owej drogi jest wyobrażenie Boga, czy też opinia na Jego temat, towarzysząca Teresie na przestrzeni kolejnych lat.

s. Lidia Wrona CM

Duchowość biblijna

 

Prawidłowe zrozumienie tekstu biblijnego jest konieczne do medytacji nad Słowem Bożym.
W tym celu nieodzowne jest zdobycie podstawowej wiedzy o pojmowaniu człowieka przez autorów biblijnych…

o. Piotr Nyk OCD

Historia duchowości

 

Współcześnie na nowo odżywa w Kościele praktyka znana od początków chrześcijaństwa, a mianowicie praktyka lectio divina, nazywana też lectio biblica…

o. Paweł Hańczak OCD

Duchowość

św. Teresy od Jezusa

 

Tę wyjątkową kobietę można zrozumieć tylko w oparciu o niesprzeczne przeciwieństwa i naturalne paradoksy!

o. Mariusz Wójtowicz OCD

Widok na KID

Mapa: