o. Jerzy Nawojowski OCD

O WYKŁADOWCY

Karmelita bosy, studia teologiczne ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym Teresianum w Rzymie, licencjat z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie, gdzie zakończył swój przewód doktorski na temat listów św. Teresy od Jezusa. Jest wykładowcą i sekretarzem Międzynarodowego Centrum Studiów Terezjańsko-Sanjuanistycznych (CITeS – „Uniwersytet Mistyki”) w Awili (Hiszpania).

O WYKŁADZIE

„Chrystologia z perspektywy Twierdzy wewnętrznej”
Wykład przedstawi doświadczenie i nauczanie św. Teresy na temat Jezusa Chrystusa w „Twierdzy wewnętrznej”, tzn. w ostatnim obszernym piśmie świętej mistyczki z Awili. Znaczenie Boga w życiu duchowym człowieka, w jego najbardziej intensywnym momencie, poprzez doświadczenie ludzkie osoby Jezusa Chrystusa, który przyjął ciało ludzkie i stał się człowiekiem. Spróbujemy także przedstawić znaczenie i rolę tego wszystkiego co „ludzkie”, co przyjął Bóg na siebie, aby zbawić człowieka, w kontekście najwyższych, najbardziej intensywnych etapów modlitwy terezjańskiej.

Zaproszenie na wykład