Karmelitański Instytut Duchowości powstał w 1991 roku i mieści się w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18a. Jest Instytutem stowarzyszonym z Instytutem Duchowości działającym w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Jego podstawowa działalność obejmuje:  

  • prowadzenie dwuletniego cyklu Studium duchowości, wprowadzającego w podstawy duchowości chrześcijańskiej i oferującego pogłębienie niektórych związanych z nią tematów; 

  • organizowanie serii wykładów z cyklu Formacja do życia konsekrowanego, traktujących o wybranych aspektach życia konsekrowanego w perspektywie teologicznej i praktycznej; 

  • prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Formacyjnego, służącego indywidualną pomocą duchową i psychologiczną.
Ponadto każdego roku Instytut zaprasza na „Dni duchowości”, a okazjonalnie – na sympozja i sesje. 

Na publikacje Karmelitańskiego Instytutu Duchowości składają się serie wydawnicze:  „Karmel żywy, „Formacja zakonna” i „Źródła karmelitańskie”, rocznik Itinera Spiritualia, a także inne książki. 

Karmelitański Instytut Duchowości współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.  

 

Ogłoszenie sekretariatu

 OGŁOSZENIE 1

Zapraszamy na najbliższe ,,Wydarzenie KID": 

Ogólnopolskie XIX Dni Duchowości ze świętymi Karmelu

,,Miłosierdzie Boże w nauce świętych Karmelu"

12 - 13 maja 2016

http://www.kid.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=931

Plakat A4 2016

 

 

 

WYKŁADY 2015 / 2016

OFERTA KID NA ROK AKADEMICKI 2015 / 2016

 

SEMESTR I

K1 – Teologia duchowości I - o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD

K 5 – Duchowość biblijna - o. dr Piotr Nyk OCD

K 3 – Historia duchowości - dr Cezary Sękalski

M 37 - Duchowość nowego człowieka wg św. Pawła - ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII

 

SEMESTR II

K1 – Teologia duchowości I – o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD

K6 – Duchowość patrystyczna – o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap

M 36 - Duchowość bł. Elżbiety od Trójcy Świętej - o. lic. Mariusz Wójtowicz OCD

M 38 – Zjawiska nadzwyczajne w życiu duchowym św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki) - o. dr Stanisław Fudala OCD